การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 21/12/2563
ผลการปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 20/11/2562
ผลการดำเนินงาน 2 ไตรมาส ปี 2559