การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2565 18/05/2565
สรุป : เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.2565 11/05/2565
สรุป : เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.2565 05/04/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2565 23/03/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 16/03/2565
แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน รายเดือน/รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16/03/2565
สรุป : เป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน การพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 05/03/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2564 07/02/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 07/02/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2564 07/02/2565
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 07/02/2565
สรุป: เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เดือน มกราคม 2565 03/02/2565