การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
สรุป : แผน/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.2567 09/04/2567
สรุป : แผน/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.2566 05/08/2566
สรุป : แผน/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.2566 26/05/2566
สรุป : แผน/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.2566 11/03/2566
สรุป : แผน/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 07/02/2566
สรุปเป้าหมายและผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19/12/2565
สรุป : แผน/ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.2565 09/11/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2564 29/09/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 29/09/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 02/09/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 05/07/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 01/07/2565