การแสดงผล

+
-

สพร. 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2 พ.ย. 2566 15:33:04

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม
?? หลักสูตร พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (30 ชั่วโมง)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
จำนวน 20 คน ?? สมัครตามลิ้งค์ https://forms.gle/M7DG4hfWZSQpMB7B6