การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) **เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น ** สาขา การประกอบขนมอบ

19 ม.ค. 2566 10:03:19

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)
**เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น **
 สาขา การประกอบขนมอบ (30 ชั่วโมง)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ( รวม 5 วัน )
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จำนวน 20 คน
สมัครตามลิ้งค์ : https://forms.gle/9ve1uG55nxDF22bJ6