การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม หลักสูตร การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)

16 ม.ค. 2566 16:36:09

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม

หลักสูตร การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2566
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จำนวน 20 คน
สมัครตามลิ้งค์ https://forms.gle/Dm6Aw1FqTLYagsPY8