การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม ?? โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) **เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น ?**สาขา การตัดเย็บเสื้อผ้า (30 ชั่วโมง)

12 ม.ค. 2566 00:00:00

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดรับสมัครการฝึกอบรม
?? โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)
**เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น ?**
?? สาขา การตัดเย็บเสื้อผ้า (30 ชั่วโมง)
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 -10 กุมภาพันธ์ 2566 ( รวม 5 วัน )
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
?? จำนวน 20 คน
สมัครตามลิ้งค์ : https://forms.gle/2P7SM71gnGLwsuz56