ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7 30 เม.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 1 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 9 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
4 ISO 9606-1 111 P FW FM1 1 10 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร
5 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 3 13 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
6 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 4 14 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 5 15 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 11 16 พ.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5 23 พ.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
10 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 6 29 พ.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 3 30 พ.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
12 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 7 5 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
13 ISO 9606-1 135 P FW FM1 1 29 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สมัคร