การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานแผน /ผลการดำเนินงาน ปี 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน

2 ธ.ค. 2564

ประกาศเจตจำนงสุตริตในการบริหารงานด้วยความสุจริต

1 ธ.ค. 2564

สนพ.แพร่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชนฯ

8 พ.ย. 2564

รายงานแผน และผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 พ.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกฝีมือช่างอาชีพประจำชุมชน พื้นที่จังหวัดแพร่

1 พ.ย. 2564

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

1 พ.ย. 2564

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

29 ต.ค. 2564

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 ต.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4 ต.ค. 2564