การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

30 เม.ย. 2565

รายงานแผนผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม ปี 2565

20 เม.ย. 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

12 เม.ย. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) มอบหมายให้นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ( กพร.ปจ.)

24 มี.ค. 2565

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

16 มี.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน วันมหกรรม อาชีพ จังหวัดแพร่

8 มี.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

8 มี.ค. 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

4 มี.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จัดพิธีถวายสักการะเนื่องใน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ ประจำปี 2565

3 มี.ค. 2565