การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ขอประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

5 ส.ค. 2565

รายงานแผนผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2565

2 ส.ค. 2565

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ก.ค. 2565

รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2565

1 ก.ค. 2565

รายงานแผนผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2565

6 มิ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

2 มิ.ย. 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

2 มิ.ย. 2565

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่

2 มิ.ย. 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

30 เม.ย. 2565