การแสดงผล

+
-

สนพ.แพร่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

6 ก.ย. 2565 10:55:05

...
...
...
...
...
       วันที่ 5 กันยายน 2565  นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 21 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยมีนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธาน