การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

13 พ.ย. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

8 พ.ย. 2566

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ปี งปม. 2567

8 พ.ย. 2566

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม นวดไทยเพื่อสุขภาพ และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

6 พ.ย. 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (แก้ไขประกาศ)

26 ต.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา)

24 ต.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมมาตรฐานสากล

24 ต.ค. 2566

เปิดเผยรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ประจำเดือน กันยายน 2566

20 ต.ค. 2566

รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

18 ต.ค. 2566