การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2

15 ธ.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

12 ธ.ค. 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

8 ธ.ค. 2566

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบ หลักสูตรช่างไฟฟ้า และช่างปรับอากาศฯ

6 ธ.ค. 2566

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

30 พ.ย. 2566

สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม การฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 พ.ย. 2566

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

28 พ.ย. 2566

รับสมัครกลุ่มแรงงานสตรี เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน เท่านั้น

27 พ.ย. 2566

ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 พ.ย. 2566