การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมชาติ สุภารี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน

8 พ.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

10 เม.ย. 2567

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

5 เม.ย. 2567

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

15 มี.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

15 มี.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก MOU กองทัพภาคที่ 3

15 มี.ค. 2567

สพร.9พิษณุโลก เปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ

13 มี.ค. 2567

เพจปลอมระบาด เช็คให้ชัวร์ อย่าหลงเชื่อ

10 มี.ค. 2567

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

7 มี.ค. 2567