การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

16 ก.ค. 2567

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2567

9 ก.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" สำหรับผู้พิการและนายจ้าง

1 ก.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

17 มิ.ย. 2567

***ปิดรับสมัคร*** สพร.9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น

14 มิ.ย. 2567

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

11 มิ.ย. 2567

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยรองรับการปรับตัวให้มั่นคงในฐานเศรษฐกิจ

31 พ.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567

14 พ.ค. 2567

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567

13 พ.ค. 2567