การแสดงผล

+
-

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 Worldskills Thailand

29 พ.ค. 2566 00:00:00

...

ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 Worldskills Thailand