การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดกระเบื้องและอุปกรณ์หลังคาที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

11 มิ.ย. 2564

...
...
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดกระเบื้องและอุปกรณ์หลังคาที่ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ 0 5599 3033 ต่อ 104