การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดสถานที่ และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ของ สพภ. 9 พิษณุโลก

15 ก.ย. 2558

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2559

คลิก  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ปุ่ม  ดาวน์โหลด  ด้านล่าง

มีเอกสารทั้งหมด 5 ไฟล์  ดังนี้

1. ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ทำความสะอาดอาคารสถานที่  และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ทำความสะอาดอาคารสถานที่  และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ลงวันที่ 15 กันยายน 2558

3. รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก

4. รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาด ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก

5. รายละเอียดเงื่อนไขการจ้างเหมาดูแลต้นไม้และสวนหย่อม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก