การแสดงผล

+
-

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18 มิ.ย. 2567 13:52:53

...
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น.
นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร