การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเป็นผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Giftlikes โดยบริษัทขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ก.พ. 2567 16:34:32

...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเป็นผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Giftlikes
โดยบริษัทขอความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, แผนที่ และ ข้อความ