การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์กรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ระดับภาค (WorldSkills Thailand Regional Competition 2024)

27 ก.พ. 2567 16:34:31

...
ประชาสัมพันธ์กรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การแข่งขันฝีมือแรงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐
ระดับภาค (WorldSkills Thailand Regional Competition 2024)
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ พิมพ์เขียว และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ