การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

20 ก.ย. 2566 13:44:16

...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมพิจารณาแผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขตตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม