การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฝากฝึกในกิจการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร "ช่าง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก"

13 ก.ย. 2566 16:10:33

...
...
...
...
...
...
...

               วันที่ 13 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวฉันทนา คำมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฝากฝึกในกิจการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร "ช่าง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก" โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในสถานประกอบกิจการที่รับฝากฝึก ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ 1 คนและอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 1 คน