การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรรานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรรานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :