การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 เดือน

28 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ขอประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 จำนวน 4 งาน ดังนี้

1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

2. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่

3.จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

4. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :