การแสดงผล

+
-

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 6 เดือน)

28 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 จำนวน 4 งานดังนี้

1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 2. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ 3. จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม 4. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

 

ไฟล์แนบ :