การแสดงผล

+
-

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

23 ม.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP รายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :