การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
ฤทธิพร - ทองยะ birds_001@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
อนิรุทธิ์ - ยังเจริญ nirut_y@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
สวัสดิ์ - แสนสมบัติ ิbanrao@live.com เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)
ธนาชัย - ไชยกุล silver_grove@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)
สมโยง - สูงขาว somyong.41@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
เกียรติศักดิ์ - บันลือศรีสกุล kedtisak@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
นายวิรุฬห์ - เงินเย็น ballistic_ms@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)
นายวรันต์พงษ์ - มาลารัตน์ generallball@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)
นายฐานกมล - จินดา noomza_zaza@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
นายนพรัตน์ - แก้วมา nopparat25381995@gmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
นายนพเก้า - จุ้มใจ nop_phakao@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ( 840 ชั่วโมง)
นิรันดร - พรหมเสน pyo_9786@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ (840 ชั่วโมง)