การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ยกระดับแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ได้มาตรฐาน "สยามโกลบอลเฮ้าส์" สาขา พนักงานขับรถยกสินค้า (Forklift Driver)