การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร (ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3

14 มิ.ย. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา แนะแนวอาชีพโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

12 มิ.ย. 2566

วารสาร DSD News ปีที่ 11 ฉบับที่ 51

2 มิ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลพื้นที่ ตำบลอ่างทอง เชียงคำ

29 พ.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 พ.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สร้างแรงงานยุคอิสระ 4.0 ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) หลักสูตรการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

23 พ.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงาน แนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล พื้นที่เชียงคำ พะเยา

19 พ.ค. 2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ขอให้บริษัท เมตไตรเทค จำกัด ติดต่อรับเงินค้ำประกันสัญญาคืน

18 พ.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งสร้างแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุ การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง พื้นที่เชียงคำพะเยา

16 พ.ค. 2566