การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งสร้างแรงงานบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตร พื้นที่เชียงคำ พะเยา

23 ม.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ “ประยุกต์ระบบโซลาเซลล์เพื่องานเกษตร” พื้นที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

23 ม.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สร้างทักษะแรงงาน หลักสูตรการบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ พื้นที่อำเภอปง พะเยา

16 ม.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สร้างทักษะแรงงาน หลักสูตรการบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่

26 ธ.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ สร้างทักษะ การปูกระเบื้อง เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน

21 ธ.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจัดอบรมการการบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรสมัยใหม่ ต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน

21 ธ.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รับสมัครหลักสูตร การติดตั้ง Wall Charge สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

21 ธ.ค. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

18 ธ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดกิจกรรม ??”ตรวจเช็คให้ฟรี ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจทุกเส้นทาง (Service Safety Smile)”

18 ธ.ค. 2566