การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับเรือนจำพะเยา พัฒนาฝีมือผู้ต้องขัง สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

16 ก.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

16 ก.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกิจกรรม กระทรวงแรงงานเคลื่อนที่ เพื่อประชาชนจังหวัดพะเยา

7 ก.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมโครงการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

27 มิ.ย. 2566

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566

27 มิ.ย. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

25 มิ.ย. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

23 มิ.ย. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

18 มิ.ย. 2566

ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) ประจำปี 2566

15 มิ.ย. 2566