การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา บรรยายให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แนะแนวด้านอาชีพสู่การมีงานทำที่ยั่งยืน

11 ต.ค. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

11 ต.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบหนังสืออนุญาตวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

28 ก.ย. 2566

ขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Clip Video สินค้า BCG จังหวัดพะเยา

27 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณธรรม

20 ก.ย. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

20 ก.ย. 2566

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

20 ก.ย. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา บรรยายแนะแนวสู่เส้นทางการมีอาชีพ

15 ก.ย. 2566

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาส่งเสริมแรงงานสตรี แนะแนวอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ สู่รายได้ที่ยั่งยืน

13 ก.ย. 2566