การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรือนจำพะเยา ร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงาน สร้างทักษะผู้ต้องขัง หวังสร้างอาชีพหลังพ้นโทษ

26 มี.ค. 2567

สำนักงานพ้ฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดรับสมัคร การฝึกอาชีพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

21 มี.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

17 มี.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการขับเคลื่อนและส่งกำลังยานยนต์ไฟฟ้า

17 มี.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา แนะแนวอาชีพฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด

17 มี.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมให้คำปรึกษา และจัดนิทรรศการตลาดนัดแนะแนวอาชีพ

17 มี.ค. 2567

พระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

6 มี.ค. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ E-commerce

29 ก.พ. 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา แนะแนวอาชีพฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด

17 ก.พ. 2567