การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 พ.ค. 2566 16:01:14

...
...
...
...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทั้งนี้ทราบผล พร้อมรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถและบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในวันเข้ารับการประเมิน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ขอเชิญชวนให้ช่างฝีมือที่ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพดังกล่าวติดต่อขอเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ได้ที่ สถาบัน และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร. 054-466003 - 4 ต่อ 103