การแสดงผล

+
-

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สร้างแรงงานยุคอิสระ 4.0 ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) หลักสูตรการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

23 พ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานยุคอิสระ 4.0 (Gig worker )การฝึกยกระดับฝีมือ ในหลักสูตรการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีทักษะพื้นฐาน จำนวน 20 คน โดยมีนายณัฏฐภพ อินต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจนเป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน หมูที่ 6 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา