การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การทำลูกประคบเข่าสมุนไพร

6 ก.พ. 2567 16:01:54

...
...

นายบุญเรือง สุนทรสลิษฎ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร การทำลูกประคบเข่าสมุนไพร จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดเชียงหมั้น ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติ จากนางสาวอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้