หมายเลขแบบสอบถามชื่อแบบสอบถามเลขตัวเลือกชื่อตัวเลือกเลขคำตอบชื่อคำตอบจำนวนคำตอบเปอร์เซ็นต์คำตอบ
1503คำถามไม่ระบุชื่อ____00%
1502คำถามไม่ระบุชื่อ____00%