ไทย

การแสดงผล.

+
-

สมัครฝึกอบรม

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance(อบรมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเท่านัน รุ่นละ 20 คน)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด