การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายประจวบ - นุ้ยจันทร์ - สาขาช่างไฟฟ้าในรถยนต์ จบหลักสูตรปี 2542
นายพรหมพรรค - คณะรัตน์ - ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม จบปี 2548