การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 16/03/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 16/03/2565
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 16/03/2565
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 16/03/2565
ผลการดำเนินงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 01/04/2564
ผลการใช้จ่ายเงินของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ประจำปี 2564 01/04/2564
แผนการใช้จ่ายเงินสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2564 22/02/2564
แผนพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ประจำปี 2564 22/02/2564
แผนและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 2559 30/03/2559