การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

17 พ.ค. 2565 00:00:00

...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

ผู้ผ่านการประเมินฯ สามารถติดต่อเข้ารับบัตรประจำตัวได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียมมาเพื่อขอรับบัตรประจำตัวและหนังสือรับรองผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ - บัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน (บัตรสีชมพูที่แสดงตัวก่อนเข้าสอบ) ปล.สำหรับหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสมารถ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ https://e-report.dsd.go.th/CertificateService โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดในการเข้าดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง โทร. 087-8884127 , 097-3450554 , 096-8515087