การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 ธ.ค. 2564 17:50:56

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมินรับรองความรู้ความสามารถ  สาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1  ดำเนินการประเมิน  เมื่อวันที่่  17  ธันวาคม  2564  ณ  ศูนย์ปประเมินกลางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ตรวจสอบรายชื่อ  ผู้ผ่านขอรับบัตรประจำตัวได้ที่ ณ  ศูนย์ปประเมินกลางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ไฟล์แนบ :