การแสดงผล

+
-

ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2565

19 พ.ค. 2565 11:47:37

...
...
...
...
...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2565 ให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 5 คน