การแสดงผล

+
-

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

19 เม.ย. 2567 15:25:26

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย 4 ภาค เริ่มฝึกอบรมวันที่ 22 เมษายน 2567 ระยะเวลาฝึกอบรม 2 เดือน และฝึกงาน ในสถานประกอบการ 1 เดือน อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีหอพักฟรี เครื่องแบบฟรี ฝึกจบมีงานรองรับ