การแสดงผล

+
-

ตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

7 มี.ค. 2567 18:24:15

...
...
...
...
...
...

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ให้การต้อนรับผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพังงา และตรวจเยี่ยมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ดำเนินการทดสอบระหว่างวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2567 โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งทดสอบผ่านภาคความรู้ เข้าทดสอบภาคความสามารถ จำนวน 18 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา