การแสดงผล

+
-

เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

20 ก.พ. 2567 06:13:03

...
...
...
...
...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0  (Gig Worker) หลักสูตร การแต่งผมชายสไตล์วินเทจ  30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์  2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าการฝึกอบรม จำนวน 20 คน