การแสดงผล

+
-

เปิดการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

20 ก.พ. 2567 06:09:54

...
...
...
...
...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตรการบริหารจัดงานออนไลน์ด้วย Google  A pplication 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามันอ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน