การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

20 ก.พ. 2567 06:06:37

...
...
...
...
...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0  (Gig Worker) หลักสูตร ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม  30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์  2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าการฝึกอบรม จำนวน 20 คน