การแสดงผล

+
-

ปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0 (Gig Worker)

20 ก.พ. 2567 06:03:36

...
...
...
...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ 4.0  (Gig Worker) หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์  จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดอินทภูมิ บ้านปากถัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 20 คน