การแสดงผล

+
-

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป, ผู้ว่างงาน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี พ.ศ.2564
#มาสมัครในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 8.30 ถึง 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ถ.สวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี